SOKAKNAK JÁRHAT 250 EZER FORINTOS EGYÖSSZEGŰ TÁMOGATÁS ÉS NEM TUDNAK RÓLA!

SOKAKNAK JÁRHAT 250 EZER FORINTOS EGYÖSSZEGŰ TÁMOGATÁS ÉS NEM TUDNAK RÓLA!

 

Az Országgyűlés elfogadta a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló T/4972. számú törvényjavaslatot.

A törvénymódosítás – kibővítve az eddigi jogosultak körét – támogatást kíván nyújtani a második világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák és munkaszolgálatosok özvegyeinek és árváinak, illetve mindazoknak, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától, és attól, hogy a II. világháborút lezáró Párizsi Békeszerződés következtében más ország állampolgárává vált, feltéve, hogy jelenleg magyar állampolgársággal is rendelkezik.

A törvénymódosítás megnyitja a hadigondozotti jogosultságot azon magyar állampolgárok – volt hadiárvák, volt hadigyámoltak és volt hadigondozott családtagok – számára is, akinek igénye 1949. január 1-je előtt bekövetkezett veszteségen alapul, azonban pénzellátását nagykorúvá válása 16. életév betöltése, illetve házasságkötése miatt, vagy politikai okból megszüntették, kérelmét elutasították, vagy kérelmét politikai okból elő sem terjesztette.

A járadék megegyezik a hadigondozotti ellátásra jogosultak havi rendszeres járadékának összegével, mely az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a.

A rendszeres havi járandóságot igényelni lehet a kérelmező lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában, külföldön élő és Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatalánál.

Az eljárás során a jogosultság hadi eredetét egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni. A járási hivatal a kérelemről határozattal dönt, amelynek alapján a kérelmező lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal fogja a járadékot folyósítani, vagy a nyugdíjjal együtt, vagy ennek hiányában önállóan.

Részletes tájékoztató a hadigondozottak ellátásának szabályairól

Igénybejelentés az egyösszegű térítés megállapításához

Formanyomtatvány hadigondozott külföldön élő magyar állampolgárok részére

 

Az ellátás nemei:

 

1. Egyösszegű térítés: Az a hadirokkant, hadiözvegy, volt hadiárva, volt hadigyámolt és volt hadigondozott családtag, akinek a korabeli hadigondozó hatóság által megállapított pénzellátását 1944. december 22-ét követően politikai okból megszüntették, vagy szüneteltették, illetve ilyen ellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, továbbá aki ez irányú kérelmét politikai okból elő sem terjesztette, az elmaradt pénzellátás kompenzálására egyösszegű térítésre jogosult. Meg kell állapítani az egyösszegű térítést annak a hadirokkantnak és hadiözvegynek, akinek hadigondozotti igényjogosultsága 1991. december 31-e előtt fennállt, de számára pénzellátást ezen időpontot követően állapítottak meg. A pénzellátás politikai okból történő megszüntetése, szüneteltetése, illetve elutasítása bizonyítására dokumentumok hiányában a kérelmező írásos nyilatkozata elfogadható. Az egyösszegű térítés megállapítása iránti kérelmet a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

 

A térítés mértéke:

I. járadékosztályba sorolt hadirokkant 250.000 Ft

II. járadékosztályba sorolt hadirokkant 200.000 Ft

III. járadékosztályba sorolt hadirokkant 150.000 Ft

IV. járadékosztályba sorolt hadirokkant 100.000 Ft –

V. járadékosztályba sorolt hadirokkant – hadiözvegy 75.000 Ft – volt hadiárva – volt hadigyámolt – volt hadigondozott családtag 50.000 Ft

2. Hadirokkant-járadék: A hadirokkantat megillető havi rendszerességű pénzellátás, mely összeg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ban kifejezett mértéke, azaz:

A térítés mértéke I. járadékosztályba sorolt hadirokkant 210%

II. járadékosztályba sorolt hadirokkant 195%

III. járadékosztályba sorolt hadirokkant 180%

IV. járadékosztályba sorolt hadirokkant 155%

V. járadékosztályba sorolt hadirokkant 110%

3. Ápolási pótlék: Azt a hadirokkantat, aki orvosi szakvélemény alapján mások rendszeres ápolására, gondozására szorul, a járadékon felül havonként pótlék is megilleti. Összege, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ban kifejezett mértéke, azaz:

I. járadékosztályba sorolt hadirokkant 60%

II. járadékosztályba sorolt hadirokkant 54%

III. járadékosztályba sorolt hadirokkant 48%

IV. járadékosztályba sorolt hadirokkant 38%

V. járadékosztályba sorolt hadirokkant 28%

4. Hadiözvegyi járadék: A hadiözvegyet megillető havi rendszeres pénzellátás, melynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 112,5 %-a.

5. Hadiárva járadéka: A hadiárvát egyéb ellátásától függetlenül megillető havi rendszeres járadék, amelynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a.

6. Volt hadiárva járadéka: Azon volt hadiárva, akinek igénye 1949. január 1-je előtt bekövetkezett veszteségen alapul, de a) a pénzellátását a hadirokkantak és más hadigondozottak ellátásáról szóló 1933. évi VII. törvénycikk 6. § (1) bekezdés h) és i) pontja alapján megszüntették (h pont: 16. életév betöltése, i pont: házasságkötés), b) a pénzellátását politikai okból megszüntették vagy szüneteltették, c) a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították vagy d) a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elő sem terjesztette egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadékra jogosult, amelynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a.

A volt hadiárva járadéka megállapítása iránti kérelmet a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5/A. sz. melléklete szerinti nyomtatványon, külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező esetében pedig az 5/B. sz. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

7. Hadigondozott családtag járadéka: A hadigondozott családtagot egyéb ellátástól függetlenül megillető havi rendszeres járadék, amelynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a.

 

8. Volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt járadéka: Azon volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt, akinek igénye 1949. január 1-je előtt bekövetkezett veszteségen alapul, de a) a pénzellátását a hadirokkantak és más hadigondozottak ellátásáról szóló 1933. évi VII. törvénycikk 6. § (1) bekezdés h) és i) pontja alapján megszüntették (h pont: 16. életév betöltése, i pont: házasságkötés), b) a pénzellátását politikai okból megszüntették vagy szüneteltették, c) a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították vagy d) a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elő sem terjesztette egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadékra jogosult, amelynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a. A volt hadiárva járadéka megállapítása iránti kérelmet a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5/A. sz. melléklete szerinti nyomtatványon, külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező esetében pedig az 5/B. sz. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

 

9. Temetési hozzájárulás: A járadékban részesült hadirokkant halála esetén – ha a temetés nem közköltségen történt – temetési hozzájárulást kell folyósítani annak, aki igazolja, hogy a temetés költségeit fedezte. Összege a IV. járadékosztályba sorolt hadirokkantat megillető járadék 200%-a.

 

10. Térítésmentes gyógyászati ellátás: A hadirokkantat bármely betegségével kapcsolatban térítésmentesen illeti meg – orvosi alapellátás (gyógykezelés), – állami, önkormányzati intézményi ellátás (kórház, szanatórium, gyógyfürdő, terápiás ellátások), – fogászati alapellátás, – szociális intézményi ellátás. A fenti ellátásokra való jogosultság a hadirokkant egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék fizetési kötelezettségét nem érinti.

 

11. Gyógyászati segédeszköz ellátás: A hadirokkant térítésmentesen jogosult a hadi eredetű fogyatkozás folytán használhatatlanná vált vagy hiányzó testrészének mesterséges pótlására és azokra a gyógyászati segédeszközökre, műlábcipőre, amelyekkel életvitele, munkaképessége helyreállítható vagy javítható. Térítésmentesen jogosult a gyógyászati segédeszközök javítására, valamint szükséges pótlására.

 

kormany.hu

Ha tetszett a cikk, kérjük oszd meg, hogy mások is láthassák!

Leave a comment