FIGYELEM! NAGYON FONTOS LEVELET POSTÁZNAK A BANKOK! TÖBB TÍZEZREN FOGJÁTOK MEGKAPNI!

FIGYELEM! NAGYON FONTOS LEVELET POSTÁZNAK A BANKOK! TÖBB TÍZEZREN FOGJÁTOK MEGKAPNI!

Tízezer lakáshiteles kaphat levelet bankjától; az értesítőben az áll, hogy egy tavalyi törvénymódosítás nyomán átalakítják az ügyfél ingatlanát terhelő jelzálogjogot. A banki tájékoztatás szerint elvileg csak technikai változásról van szó. Mutatjuk a részleteket.-írja  penzcentrum.hu

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) előrejelzése szerint tízezer lakossági ügyfél kaphat ilyen levelet mostanában!
ITT A MAGYAR NEMZETI BANK HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA  :

Több tízezer jelzáloghitel zálogkötelezettje kaphat tájékoztatót és a jelzáloghiteléhez kötődő zálogjog önálló jelzálogjoggá való átalakításáról szóló nyilatkozatot hitelintézetétől a közeljövőben. Jogszabály-módosítás nyomán technikai változásról van szó, amely kapcsán a jelzáloghitel összege, törlesztőrészlete, futamideje nem módosul, az érintetteknek nem lesz költsége, s az adósoknak a jelzáloghitelből eredő tartozást változatlanul eddigi hitelintézetük részére kell törleszteniük.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) mintatájékoztatót bocsátott ki a hitelintézeteknek és a gyakran ismételt kérdésekre vonatkozó válaszokat jelentetett meg a fogyasztóvédelmi honlapján, a lakossági ügyfelek számára a jelzáloghitelekhez kapcsolódó önálló zálogjog bevezetése kapcsán. A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) módosítása ugyanis 2016. október 1-jétől ismét lehetővé teszi, hogy egy jelzáloghitelnél a zálogjog önállóan – azaz azon jelzálog-követelés nélkül, amelyre azt alapították – is forgalomképes legyen, vagyis azt a hitelintézet részben vagy egészben átruházhatja egy másik pénzügyi intézményre, jellemzően jelzálogbankra.

A hitelintézetek jelzése szerint a közeljövőben több tízezer jelzáloghiteles – konkrétan a zálogkötelezettek, akik döntő része azonos az adóssal – kaphat tájékoztató levelet és az önálló jelzálogjoggá történő átalakításról szóló banki nyilatkozatot hitelintézetétől. Ezek kiküldésének oka, hogy az önálló zálogjogot nem csak az új hiteleknél lehet alkalmazni, hanem – ha az adott hitelintézet erre vonatkozó írásos nyilatkozatot küld ki az érintett zálogkötelezettnek – a meglévő jelzáloghiteleknél is, az eddigi zálogjogot átalakítva.

A levelek kapcsán a jelzáloghiteleseknek nincs teendőjük, rájuk vonatkozóan technikai változtatásról van szó. Ez nem alakítja át szerződéses feltételeiket, a változás csak a jelzáloghitelüket nyújtó hitelintézet és az őt refinanszírozó jelzálogbank közti kapcsolatban fontos. Ha ugyanis a hitelintézet az ilyen típusú jelzálogjogokat a jelzálogbankra ruházza át, stabilabb, fedezett források útján tudja jelzáloghiteleit refinanszírozni. Az ezekre a forrásokra jellemző alacsonyabb kockázati felár hosszabb távon csökkentheti a lakossági jelzáloghitelek kamatait is.

A Ptk.-módosítás előírja: az önálló zálogjog bevezetése miatt a zálogkötelezettek terhei nem nőhetnek. A jelzáloghitel összege, futamideje nem módosul, az ügyfélnek jelzáloghitelét továbbra is eddigi hitelintézete részére kell törlesztenie, változatlan törlesztőrészlettel. A módosítás az ügyfeleknek nem jár semmilyen költséggel. A törvény tehát védi a zálogkötelezettet és az adóst annak kapcsán is, hogy a hitelszerződésből eredő tartozást semmilyen módon ne lehessen kétszeresen követelni. A hiteltörlesztési kötelezettség így változatlanul kizárólag a hitelszerződés szerinti hitelező pénzügyi intézmény felé áll fenn.

A korábbi jelzálogjog törléséről és e helyett az átalakításos önálló zálogjog (azonos ranghelyű) bejegyzéséről az illetékes földhivatal írásban értesíti a zálogkötelezettet. Noha a korábbi deviza alapú hiteleknél e földhivatali értesítésben a hiteltartozás technikailag még mindig az adott devizanemben szerepel majd, a forintosítás nyomán természetesen már forint jelzáloghitelekről van szó.

Az egyéb (pl. fogyasztási) hiteleket nem érinti a változás.

Magyar Nemzeti Bank

Amit az ingatlant terhelő járulékos zálogjog – önálló zálogjoggá alakításáról tudni érdemes

1. Miért van szükség erre a változtatásra?

A változás hátterében jogszabályi változás áll. Ez lehetőséget biztosít a pénzügyi intézmények számára, hogy átalakítsák a korábbi, ingatlant járulékosan terhelő jelzálogjogot önálló zálogjoggá. Ez azt jelenti, hogy az ingatlanra vonatkozó önálló zálogjog a kapcsolódó kölcsönszerződés nélkül is forgalomképes, azaz más pénzügyi intézményre részben vagy egészben átruházható.

2. Az átalakítás miatt másik pénzügyi intézmény ügyfele leszek?

Nem, továbbra is a hitelt eredetileg folyósító pénzügyi intézmény ügyfele marad, így például a hiteltörlesztési kötelezettség is változatlanul és kizárólag a hitelszerződés szerinti pénzügyi intézmény irányában áll fenn.

3. Megváltoznak a hitelszerződés feltételei is?

Nem, a hitelszerződés feltételei, kondíciói nem változnak, mivel az új jogi szabályozás kizárólag a folyósított hitelhez kapcsolódó zálogfedezet jogi helyzetét érinti, azaz a jelzálogjogosult (pénzügyi intézmény) és a jelzálogkötelezett (ingatlan tulajdonosa) közötti zálogjogi jogviszonyt.

Ebből a változásból következően a hitelszerződés elsődlegesen meghatározó feltételei, így – többek között – a kölcsön összege, a törlesztő-részlet mértéke, a kölcsön futamideje nem változik meg. A módosítás következtében a törvény előírásai alapján a zálogkötelezett helyzete nem válhat terhesebbé.

A jogszabályváltozással összefüggésben a hitelszerződésben legfeljebb a biztosítékok megjelöléséhez kapcsolódó technikai jellegű változtatások lehetnek (pl.: jelzálog helyett átalakításos önálló zálogjog szerepel).

4. A törlesztőrészletet érinti a változás?

Nem, a zálogjogi változások hatása nem okozhatja a törlesztőrészletek összegének változását.

5. Összességében ugyanannyit kell majd visszafizetni?

Igen, az önálló zálogjoggá alakítás nem érinti a visszafizetendő összeget.

6. Más lesz a hitel futamideje?

Nem, az önálló zálogjoggá átalakítás nem érinti a hitel futamidejét.

7. Előfordulhat, hogy kétszeresen kell visszafizetni a tartozást?

Nem. A hitelszerződéshez kapcsolódó zálogjog, önálló zálogjoggá történő átalakítása során a törvény védi a zálogkötelezettet és az adóst abban a vonatkozásban is, hogy semmilyen módon ne lehessen a hitelszerződésből eredő tartozást kétszeresen követelni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hiteltörlesztési kötelezettség változatlanul és kizárólag a hitelszerződés szerinti hitelező (a hitelt folyósító pénzügyi intézmény) irányában áll fenn.

8. Az önálló zálogjoggá átalakítás miatt megváltoznak a zálogjog érvényesítésének szabályai?

Nem, a zálogjog érvényesítésére a továbbiakban is csak akkor kerülhet sor, ha az adós nem a szerződés szerint fizeti a tartozását és emiatt a hitelezője felmondja a szerződést.

A korábban megkötött jelzálogszerződésnél a szerződésben szereplő, a zálogjog érvényesítésével összefüggő szabályok nem változnak. Az eredeti szerződés módosítása az önálló zálogjog átvezetését érinti, a zálogjog érvényesítésének szabályai nem változnak.

Amennyiben a jelzálogszerződés nem rendelkezik teljes körűen az érvényesítéssel kapcsolatos kérdésekről, úgy a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

Nincs változás abban a tekintetben sem, hogy a hitel visszafizetésével az átalakításos önálló zálogjog megszűnik.

9 .Kell fizetnem az önálló zálogjoggá történő módosításért?

Nem. A szerződésében kikötött zálogjogi rendelkezés önálló zálogjoggá történő átalakítása az Ön számára nem jelenthet semmiféle plusz terhet, így fizetnie sem kell érte.

10. Az önálló zálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről kapok külön hivatalos értesítést?

Igen, az átalakításos önálló zálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésről a Földhivatal értesítést küld:

  • a kérelmezőnek (jelen esetben a pénzügyi intézménynek),
  • a zálogkötelezettnek, vagyis az ingatlan tulajdonosának, és
  • mindazoknak, akiknek jogát az új bejegyzés érinti.

Amennyiben az adós és a zálogkötelezett eltérő személy, az adós nem kap értesítést, mert az átalakító nyilatkozatot, és a bejegyző határozatot is a zálogkötelezett részére kell kézbesíteni.

11. A tulajdoni lapon hogyan szerepel majd az új zálogjog?

Az átalakításos önálló zálogjogot – ezzel a megnevezéssel és az átalakításos önálló zálogjog összegének a feltüntetésével – az átalakítással érintett (korábbi) jelzálogjog ranghelyén kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni.

Fontos, hogy a korábban forintosított deviza alapú és devizahiteleknél az átalakításos önálló zálogjog összege technikailag az eredeti szerződés szerinti devizanemben kerül feltüntetésre, de a forintosítás nyomán természetesen már forint jelzáloghitelekről van szó.

Az átalakításos önálló zálogjog bejegyzésével egyidejűleg hivatalból törölni kell az átalakítással érintett korábban bejegyzett jelzálogjogot.

12. Hogyan történik az átalakítás?

Az átalakítás a hitelező (jelen esetben a pénzügyi intézmény) erre vonatkozó nyilatkozatával történik, a zálogkötelezett belegyezésére nincs szükség. A törvény előírja, hogy a szerződésmódosítással az átalakítás során a zálogkötelezett helyzete nem válhat terhesebbé, vagyis az eredeti szerződéshez viszonyítva nem kerülhet hátrányosabb helyzetbe.

13. Van további tennivalóm a módosítással kapcsolatban?

Önnek egyéb tennivalója nincs.

14. Mi a különbség a zálogjog és az önálló zálogjog között?

Az általános zálogjog csak a biztosított követeléssel (a hitellel) együtt-, míg az önálló zálogjog a követelés (hitel) nélkül is kezelhető. Ez azt jelenti, hogy az ingatlanra vonatkozó önálló zálogjog a kapcsolódó kölcsönszerződés nélkül is forgalomképes, azaz más pénzügyi intézményre részben vagy egészben átruházható.1

15. Miért nem az önálló zálogjogot jegyezték be szerződéskötéskor?

2014. előtt a pénzügyi intézmények saját maguk dönthettek arról, hogy milyen típusú zálogjoggal biztosítják az általuk kihelyezett hiteleket. 2014. március 15. napját, azaz az új Ptk. hatályba lépését követően a törvény nem biztosított lehetőséget önálló zálogjog alapítására. 2016. október 1. napjával ez lehetővé válik.

16. A lakossági adósnyilvántartási rendszerben (KHR) nyilvántartott adatokat érinti ez a módosítás?

Nem, a KHR-ben nyilvántartott adatokat nem érinti a módosítás. A KHR törvény tartalmazza, hogy milyen adatokat szükséges átadni a pénzügyi intézménynek a nyilvántartást kezelő társaság részére, viszont a hitelszerződést biztosító zálogjog típusa nem tartozik az átadandó adatok körébe.

 

Ha tetszett a cikk, kérjük oszd meg, hogy mások is láthassák!

Leave a comment