HAVI 100 EZER FORINTOS TÁMOGATÁS 1 ÉVIG!

HAVI 100 EZER FORINTOS TÁMOGATÁS 1 ÉVIG!

2 fantasztikus pályázatot írt  ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma! Mutatjuk a részleteket!

 

 1. Törőcsik Mari Ösztöndíj

A kormány a színésznő kérésére 2017-re kiterjesztette a támogatható személyek körét, idén már két színművész hallgató nyerheti el a havi 100-100 ezer forintos támogatást.Legfeljebb 25 éves korú pályázhat, aki a Színmű legalább másodéves, vagyis harmadik félévét megkezdett hallgatója. A pályázat január 29-ig nyújtható be a mellékelt pályaművel.

A teljes kiírás itt érhető el.

2. Vásáry Tamás Ösztöndíj

. Az ösztöndíj tartalma és mértéke: havi nettó 100.000 Ft összegű ösztöndíj/pályázó folyósítása a 2017. naptári évben.

A pályázat benyújtásának (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Oktatásért Felelős Államtitkárság, Felsőoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság levelezési címére: 1055 Budapest Szalay utca 10-14. történő beérkezésének) határideje 2017. év január hó 16 napja.


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárságaa Vásáry Tamás Ösztöndíjra a 2017. évre p á l y á z a t o t  h i r d e t.

Az Ösztöndíjban részesülhet az a személy, aki

 • Legfeljebb 25 éves magyar állampolgár
 • Államilag elismert felsőoktatási intézménnyel előkészítő, vagy hallgatói jogviszonyban áll,
 • Más forrásból azonos célra ösztöndíjban nem részesül.

Az elbírálás során előnyt élveznek a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű pályázók

 

 1. A pályázat célja:
 2. a) ifjú zenészek szakmai munkájának, művészeti tevékenységének ösztönzése,
 3. b) a kiemelkedő önkéntes tevékenységet végző személyek önkéntes tevékenysége dokumentálásának támogatása.

Az a) és b) pont alapján külön ösztöndíjpályázat nyújtható be.

 

 1. Az ösztöndíj forrása a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím.

 

 1. Az 1. pont a), illetve b) alpontja szerinti ösztöndíjban részesülhet az a személy, aki:
 2. magyar állampolgár, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. § (1) bekezdésében meghatározott személy;
 3. a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 25. életévét töltötte be;
 4. a pályázat benyújtásának időpontjában, illetve az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt az 1. melléklete szerinti államilag elismert felsőoktatási intézménnyel előkészítő, vagy hallgatói jogviszonyban áll;
 5. más forrásból azonos célra ösztöndíjban nem részesül;
 6. a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta és
 7. az Utasításban és a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek megfelel.

 

Itt a teljes pályázati kiírás >>>>A teljes kiírás itt érhető el.

 

 1. Az 1. pont a) alpont alapján elnyerhető ösztöndíj megállapításának további feltételei:

4.1. a pályázaton az vehet részt, aki tanulmányait

 1. a) az Nftv. 101. § (7) bekezdésében meghatározott művészeti felsőoktatási intézménnyel létesített előkészítő, vagy
 2. b) a zeneművészet képzési ághoz tartozó szakon – az Nftv. 3. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti alap-, vagy mesterképzési szinten hallgatói jogviszony keretében folytatja,
 3. c) – korlátozottan cselekvőképes pályázó esetén törvényes képviselőjével egyetemben – a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak az Utasítás 12. §-a szerinti kezeléséhez;

4.2. Az elbírálás során előnyt élvez az a pályázó, aki az Nftv. 108. § 9-10. pontja szerint halmozottan hátrányos helyzetűnek, vagy hátrányos helyzetűnek minősül.

 

 1. Az 1. pont b) alpont alapján elnyerhető ösztöndíj megállapításának további feltételei:

5.1. A pályázaton az vehet részt, aki

 1. a) tanulmányait az Nftv. 3. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti alap-, vagy mesterképzési szinten hallgatói jogviszony keretében folytatja,
 2. b) vállalja, hogy dokumentálja már elvégzett, vagy folyamatban lévő önkéntes tevékenységét, annak eredményeit, népszerűsítve ezzel az önkéntességet.

5.2. Az elbírálás során előnyt élvez az a pályázó, aki

 1. a) az Nftv. 108. § 9-10. pontja szerint halmozottan hátrányos helyzetűnek, vagy hátrányos helyzetűnek minősül, vagy
 2. b) önkéntes tevékenységét hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű személyek körében folytatja, vagy folytatta.
Ha tetszett a cikk, kérjük oszd meg, hogy mások is láthassák!

Leave a comment