Fűtéstámogatás az önkormányzattól – szociális szén és szociális tüzifa

Fűtéstámogatás az önkormányzattól – szociális szén és szociális tüzifa

A belügyminiszter az 57/2013.(X.4.) BM rendeletével döntött a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról.

Támogatást kaphatnak szociális célú tüzelőanyag (tűzifa és szén) vásárlásához a települési önkormányzatok. Az erről szóló belügyminiszteri rendelet a Magyar Közlönyben jelent meg.Az önkormányzatok a támogatásból vásárolt tűzifát vagy szenet február 15-éig osztják ki a rászorulóknak.

Előnyt kell élvezniük az aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, lakásfenntartási támogatásra jogosultak és a halmozottan hátrányos helyzetű, gyermeket nevelő családok. A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb öt köbméter tűzifa vagy tíz mázsa szén lehet. Az önkormányzatok nem kérhetnek ellenszolgáltatást azoktól, akik a támogatást megkapják.

A legtöbb városban, településen, faluban és községben van lehetőség szociális tüzifa igénylésére az önkormányzatnál ha rászoruló vagy! Nagyon nagy segítség lehet ha beköszönt a tél és Neked nincs pénzed fára!Sok családot mentett már meg a fagyoskodástól az önkormányzatok által adományozott tüzifa.Az önkormányzatok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a minél nagyobb mennyiségű tüzifa osztogatására, így mindenképpen érdemes megpróbálni az igénylést ha nem vet fel benneteket a pénz!

A szociális tűzifaellátás is adható támogatás, az önkormányzat nem köteles biztosítani, de a legtöbb helyen minden évben biztosítanak bizonyos mennyiségű tüzifát a rászorulóknak.

Minden önkormányzat saját maga, egyedi módon szabályozza a szociális tüzifa ellátást! Minden önkormányzat saját hatáskörében dönt arról, hogy milyen feltételekkel, mekkora mennyiségben adományoz tüzifát a lakosságnak.A tavalyi évben az államnak is volt szociális tüzifa programja, erre az önkormányzatok pályázhattak, így kaphattak jelentős mértékű tüzifa támogatást, melyet aztán kiegészítve a lakosságnak adtak tovább!

Mivel minden önkormányzatnak más és más feltételek alapján szabályozza a tüzifa kiutalását a rászorulóknak, így mindenkinek a helyileg illetékes önkormányzatnál érdemes tájékozódni az aktuális feltételekről és lehetőségekről.Sok helyen október elejéig lehet benyújtani az igényeket, így érdemes minél előbb utánajárni és cselekedni, ugyanis a támogatásra szoruló nagyon sok, rengetegen igénylik ezt a fajta segítséget, a keretek azonban nem végtelenek, így aki sokat teketóriázik könnyen lemaradhat!

Bemutatunk egy példát egy település helyi rendeletéből, hogy az igénylésre szorulóknak némi támpontot jelenthessen : Figyelem!Ez csak egy példa, mint említettük minden önkormányzatnál másak a feltételek!

(1) A Képviselő-testület egyszeri alkalommal, tűzifát biztosít házhozszállítással annak a fával tüzelő,

a) aktív korúak ellátására jogosult személynek, aki gyermekét egyedül neveli

b) lakásfenntartási támogatásban ( valószínűleg ez márciustól települési támogatás) részesülő személynek, akinek háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 150 %-át.

c) a gyermekét egyedül nevelő, rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,

d) 60 év feletti, egyedül élő személynek, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.

(2) A Polgármester a szociális tűzifa ellátást életet, testi épséget veszélyeztető állapot elhárítása céljából az (1) bekezdésen túl is megállapíthatja a rendkívüli élethelyzetbe került személynek.

(3) A támogatás iránti igényeket az Önkormányzatnál rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani!

4. §

Támogatásként háztartásonként legfeljebb 5 m3 tüzifa biztosítására kerülhet sor.

Ha tetszett a cikk, kérjük oszd meg, hogy mások is láthassák!

Leave a comment