Így pályázhat a 2,5 milliós támogatásra családi ház felújításhoz !

Így pályázhat a 2,5 milliós támogatásra családi ház felújításhoz !

 

Pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtási módja, határideje és helye A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázatbenyújtó rendszeren keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével és a szkennelt dokumentumok csatolásával kerül benyújtásra. Valamennyi beérkező pályázat regisztrálásra kerül és egyedi azonosító jelet kap.

Pályázatot benyújtani 2016. július 01. napjától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.

A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén az NFM hivatalos honlapján, valamint a pályázatbenyújtó felületen a felfüggesztésről / lezárásról szóló közlemény megjelenését követő 24 órán belül benyújtott pályázatok még feldolgozásra kerülnek.

A pályázókat pályázati díj nem terheli.

A pályázatbenyújtó felület elérhetőségéről Támogató 2016. április 30. napjáig nyújt tájékoztatást.

Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás a lebonyolító Ügyfélszolgálatán érhető el.

Telefonszámok: +36 70 945 4250; +36 70 945 4294; +36 70 945 6542

Telefonos ügyfélszolgálati idő: Hétfő – Csütörtök: 8.00 – 16.00 Péntek: 8.00 – 14.00

E-mail: csaladihaz2016@nfsi.hu 8.2.

 

Ügyfélkapus regisztráció

A Kormányzati Portál ügyfélkapu szolgáltatása a személyazonosítást szolgálja, mely a pályázat beküldéséhez szükség. Az Ügyfélkapus regisztráció térítésmentesen kezdeményezhető a magyarországi okmányirodai hálózat, kormányhivatali ügyfélszolgálat bármely irodájában, vagy más erre felhatalmazott intézményben. Az első személyes megjelenést követően a további ügyintézéshez nem szükséges személyes megjelenés, a későbbiekben elektronikus úton történhet az ügyintézés.

További információk: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/

Figyelem! Ideiglenes ügyfélkapus regisztráció nem elegendő pályázati adatlap hitelesítéséhez és beküldéséhez. Az interneten a személyes adatok megadásával indított ideiglenes ügyfélkapus regisztrációt – egyszeri – személyes megjelenéssel és a személyes okmányok bemutatásával kell véglegesíteniük. Okmányirodák / Kormányablakok országszerte megtalálhatók: https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/tajekoztato http://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok

 

Pályázati dokumentumok – ezekre mindenképpen szükség van a pályázat benyújtásához!

A pályázat az elektronikusan kitöltendő pályázati adatlapból és a szükséges (jelen pontban felsorolt) mellékletekből áll. A pályázati adatlapon a pályázat benyújtásához valamennyi adat megadása kötelező. A pályázat a pályázati adatlap kitöltésével, a nyilatkozattételt követően automatikusan benyújtásra kerül. A pályázat a szükséges mellékletek felcsatolásával kerül véglegesítésre.

A kötelező mellékletek csatolására a nyilatkozattételt követő 5 napon belül van lehetőség. 13 A pályázati adatlap kitöltésének megkezdésekor a pályázat egyedi azonosító számot kap, melyről a pályázati portál azonnali automatikus rendszerüzenetet küld a pályázati adatlapon megadott e-mail címre.

FIGYELEM! A pályázati adatlap kötelező adatmezőkkel van ellátva, melyek kitöltése nélkül nyilatkozat nem tehető. A nyilatkozat megtétele nélkül a pályázat nem tekinthető benyújtottnak, az egyedi azonosító megléte ellenére sem.

A Pályázati adatlaphoz olvasható formában csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat:

 a beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja (a pályázathoz e-hiteles – elektronikus nyilvántartásból kinyert – tulajdoni lap benyújtása is elegendő);

 tulajdonostárs(ak)/haszonélvező(k) tervezett beruházás megvalósításához és fenntartásához történő hozzájárulása (2. számú melléklet szerint);

 1. sz. melléket szerinti meghatalmazás benyújtása abban az esetben kötelező, amennyiben a Pályázó más személyt bíz meg a pályázat benyújtásával, így az ügyfélkapus azonosítással belépett személy nem azonos a Pályázóval; Figyelem! A meghatalmazást a pályázó személy állítja ki az általa megbízott személy részére!

 a pályázati adatlapon megadott bankszámlaszám igazolására szolgáló, pályázó nevére szóló bankszámlakivonat, banki igazolás;

 a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 3 db – a beadást megelőző 3 hónapra szóló bármelyik (azonos típusú) – közüzemi számla, mely a lakottságot, valamint a fogyasztást igazolja (víz-, villany-, gázszámla);

 a pályázati adatlapon megadott adóazonosító jelet alátámasztó dokumentum (pl.: adóigazolvány, adóhatóság által kiállított érvényes igazolás);

 az épület beruházás megvalósítását megelőző (meglévő) állapotára vonatkozó tanúsító program használatával készített hitelesített energetikai tanúsítvány;

 a beruházás megvalósítását követő (tervezett) állapotot rögzítő, tanúsító program használatával készített nem hitelesített energetikai elő-tanúsítvány;

 a szakértői költségeket alátámasztó, mindkét szerződő fél által aláírt (feltételes) szerződés(ek)/megállapodás(ok) és/vagy számlá(k);

 egy darab, a kivitelezési munkálatokat magába foglaló, mindkét szerződő fél által aláírt, a 3. számú melléklet szerinti kötelező tartalmi elemekkel ellátott vállalkozói/kivitelezői (feltételes) szerződés (saját kivitelezés nem támogatható!);

 4. számú melléklet szerinti tételes vállalkozói/kivitelezői költségvetés. Javasoljuk, hogy a vállalkozóval kötött vállalkozói/kivitelezői szerződés hatályba lépését a Támogatói Okirat meglétéhez kössék.

A támogatás lehívásakor a pályázattal benyújtott vállalkozói/kivitelezői (feltételes) szerződésben megjelölt kivitelező által kiállított anyag és/vagy munkadíjat tartalmazó számlák, továbbá gyártó és/vagy hivatalos forgalmazó által kiállított anyagszámlák, valamint a pályázat/kivitelezés/beruházás típusának megfelelő szakkivitelező, és/vagy a pályázat/kivitelezés/beruházás típusának megfelelő szakértő által kiállított számlák fogadhatók el, melyek a Pályázó nevére szólnak.

Ha a pályázattal benyújtott vállalkozói/kivitelezői szerződés valamilyen okból felmondásra kerül, és ezt a Pályázó a kétoldalúan aláírt, és lebonyolító felé megküldött szerződést felmondó dokumentummal igazolja, elfogadjuk egy új kivitelezővel kötött – az előző szerződéssel azonos tartalmú – vállalkozói/kivitelezői (feltételes) szerződés benyújtását, ez esetben az elszámolás során a régi vállalkozó/kivitelező által kiállított számlák is figyelembe vehetőek. A pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a fejlesztéssel érintett épület tulajdonosa vagy a Pályázó által meghatalmazott személy nyújtja be.

Forrás Kormany.hu

Ha tetszett a cikk, kérjük oszd meg, hogy mások is láthassák!

Leave a comment