Így változott a szabálysértési törvény – ha van jogsid feltétlenül olvasd el!

Így változott a szabálysértési törvény – ha van jogsid feltétlenül olvasd el!

Több ponton módosul 2016. január 1-jétől a Szabálysértési törvény. Az alábbiak szerint felhívjuk a figyelmüket a lakosságot leginkább érintő változásokra.

A Magyar Közlöny 195. számában megjelent a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabálysértési törvény), valamint ezzel összefüggésben egyes további törvények módosításáról szóló 2015. évi CCII. törvény. A jogszabály 2016. január 1-jével több ponton módosítja a Szabálysértési törvényt, amely változások közül az alábbiak a legjelentősebbek.

A szabálysértések felderítésének, bizonyításának elősegítése érdekében bevezetésre kerül a büntetőeljárásban már érvényesülő megkeresés jogintézménye, azonban a szabálysértések esetében a megkereshető szervek köre lényegesen szűkebb lett. A gépjárművel elkövetett szabálysértések ismeretlen elkövetője kilétének megállapítása érdekében lehetővé válik állami és helyi önkormányzati szerv, hatóság, köztestület, gazdálkodó és civil szervezet tulajdonos/üzemben tartó megkeresése. A megkereső hatóság a megkeresés teljesítésére nyolc napos határidőt állapít meg. Amennyiben a teljesítés elmarad a megkeresett szerv rendbírsággal sújtható.

A helyszínen eljáró és intézkedő szervek és személyek számára lehetővé válik a törvény alapján lefoglalható dolgoknak – átvételi elismervény ellenében – a helyszínen történő elvétele.

A szabálysértési eljárásban alkalmazható körözések köre kiszélesedik. A módosítás szerint a szabálysértési hatóságoknak el kell rendelniük azon elkövetőknek a körözését is, akik a kiszabott meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság, illetve nem teljesített közérdekű munka helyett szabálysértési elzárásra lettek kötelezve és a felhívásban megjelölt határnapon a büntetés-végrehajtási intézetben nem jelentek meg és elővezetni sem lehetett őket.

A törvény szabálysértésként rendeli büntetni a 10 gramm mennyiségnél kevesebb új pszichoaktív anyag megszerzését és tartását. A szabálysértés elbírálása a rendőrség szabálysértési hatóságainak hatáskörébe tartozik.

Új, elzárással is büntethető szabálysértésként vezeti be a törvény a közérdekű üzem működésének megzavarását. Ezen új szabálysértést az követi el, aki szándékosan vagy gondatlanságból a közérdekű üzem működését úgy zavarja meg, hogy azzal nem okoz jelentős mértékű üzemzavart, és szándékos elkövetés esetén 50 000 forintnál kisebb kár keletkezik. A szabálysértés elbírálása a bíróság hatáskörébe tartozik, a rendőrség bírósági eljárást előkészítő eljárást folytat.

Forrás : police.hu

Ha tetszett a cikk, kérjük oszd meg, hogy mások is láthassák!

Leave a comment