E-ON pályázat felsőoktatásban tanulóknak

E-ON pályázat felsőoktatásban tanulóknak

Pályázati feltételek

Az E.ON – Gondold újra a jövőt! pályázaton új ötleteket, víziókat várunk a jövő energetikai kihívásainak megoldásához. Alakítsd gondolataiddal a jövőt, hiszen…
Te vagy a jövő energiahasználója!
Képzeld el, hogy 2040-ben járunk, amikor 8,3 milliárd ember él a Földön, miközben a magyar lakosság alig éri el a 9,2 milliót. A Világon az Internetet közel 7 milliárd ember használja, míg itthon ez eléri a 8,5 milliót.
Mindeközben a lakosság átlagéletkora folyamatosan nő, azaz öregszik a lakosság. A nők várható élettartama 83 év, míg a férfiaké 76,5 évre nő. Ez azt jelenti, hogy a 65 év felettiek aránya eléri a 25%-os arányt. Szerencsére a gyermekvállalás nőni fog, és megközelíti az 1,8-as termékenységi rátát.
A jelenlegi fiatal (Y, Z) generáció tagjai addigra családos szülők lesznek, és egyben jelentős felhasználói is az energiának.
Ezért képzeld el, hogy 2040-ben élsz és aktív használója vagy az energiának, mely az élet nélkülözhetetlen része lesz akkor is.
Gondold végig a következő kérdéseket, ezekre várjuk válaszaidat:
– Milyen energiát szeretnél használni?
– Hogyan fogják előállítani?
– Hogyan jut el Hozzád, mint fogyasztóhoz, ha egyáltalán el kell juttatni?
– Mi lesz a fontos számodra az energiaszolgáltatásban?
Ezeken a kérdéseken túl bármilyen innovatív gondolatot szívesen fogadunk, szóval fókuszálhatsz ötleteiddel a következő kérdések valamelyikére, vagy akár többre is:
– Milyen kényelmi szolgáltatásokat szeretnél az energiaszolgáltatáshoz kapcsolódóan?
– Hogyan hat az energia a közlekedésre?
– Milyenek lesznek a jövő lakóházai, irodái, közterei energiafelhasználás szempontjából?
– Beszélhetünk-e energiaközösségekről?
– Milyen esetleg újszerű energiaforrások, tárolások épülhetnek be mindennapjaitokba?
Amennyiben érdekesek a témák, és vannak ötleteid, hogy hogyan is fogjuk használni az energiát 2040-ben, akkor 2-3 fős csapatban barátaiddal dolgozzátok ki elképzeléseiteket!
Pályázati feltételek
Részvételi feltételek
– aktív hallgatói jogviszony (nappali, esti, levelező, passzív féléves is számít)
– 1986. 12. 31. utáni születési dátum

A pályázati dokumentáció feltételei
Az ötleteiteket a következő formában várjuk:
– 1 oldalas áttekintő (rövid leírás, a főbb elemek felsorolása) pdf formátumban
– Powerpoint vagy prezi.com formátumban az ötletek, víziók bemutatása
– A teljes feltöltött dokumentáció maximális mérete: 20 Mbyte

A jelentkezési határidő: 2015. április 10. 24:00
A pályázat beadási határideje: 2015. április 17. 24:00
A pályázatra regisztrálni, és a pályázatokat feltölteni a http://www.eonjovo.hu oldalon lehet.

Nyeremények
1. helyezett csapat: 200 000 Ft-os műszaki ajándékutalvány
2. helyezett csapat: 150 000 Ft-os műszaki ajándékutalvány
3. helyezett csapat: 100 000 Ft-os műszaki ajándékutalvány

A pályázatok értékelése
A pályázat érvényességének vizsgálata
Valamennyi beérkező pályázat iktatásra kerül, a beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.

A formai bírálat szempontjai:
– a beküldés dátuma,
– előzetes érvényes regisztráció,
– a pályázónak a pályázat benyújtására való jogosultsága a részvételi feltételek alapján.

A pályázat érvénytelen a következő esetekben:
– A pályázatnak egy, illetve több része vagy egésze nem érkezik be a kiírt határidőkre.
– A pályázó nem felel meg a kiírásban szereplő feltételeknek.

A pályázat értékelési szempontrendszere
A beadott pályázatok értékelését az E.ON szakemberei végzik, a következő szempontok figyelembe vételével:
– Innovativitás, újszerűség (nem mindennapi, de a jövőben elképzelhető)
– Megvalósíthatóság (2040-re nem irreális)
– Rendszerszemlélet
– Formai áttekinthetőség: szerkezet, design, stílus, nyelvhelyesség

Az elbírálás határideje
A pályázatokat a kiíró 2015. április 30-ig kiértékeli.

A kiértékelés formája
A pályázatokat a fenti szempontok alapján pontozzák (0-100 pontos skálán). A pontszámokat 2015. április 30-ig tesszük közzé a http://www.eonjovo.hu weboldalon.

Hozzájárulás
Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázattal (vagy annak egy részével) kapcsolatban korlátozásmentes, térítésmentes felhasználási jogot enged a Szervezőnek, amelynek eredményeképp megilleti a Szervezőt a mű kizárólagos, az Szjt. 17.§-ában meghatározott valamennyi módon történő felhasználás iránti joga bel- és külföldön, magyar és bármely idegen nyelven.
A Szervezőt megillető kizárólagos felhasználási jog magában foglalja az Szjt.-ben írt valamennyi felhasználási módot, beleértve ebbe az átdolgozás iránti jogot is és a digitális műfelhasználást is, mely jelenti a művek digitális formában történő tárolását elektronikus eszközön, valamint a számítógépes hálózaton átvitt művek anyagi formában való előállítását is, mint pl. a számítógép merevlemezére történő letöltése, a számítógépi programok futtatása, művek közönséghez közvetítése számítógépes hálózaton keresztül. A Szervező a pályázati hozzájárulással megszerzett felhasználási jogot minden korlátozástól mentesen (korlátlan alkalom és példányszám vonatkozásában) gyakorolhatja.

Forrás : www.pafi.hu

Ha tetszett a cikk, kérjük oszd meg, hogy mások is láthassák!

Leave a comment