Álláskeresési járadék

Hirdetés:

Álláskeresési járadék

Az álláskeresési járadék 2013-ban megfelel a munkanélküli segélynek. A járadék mértéke 2013- ban módosult, és sokkal rövidebb időtartamra vehető igénybe, mint az előző években. A vonatkozó jogszabály három módon támogatja az álláskereső munkanélkülieket, költségtérítéssel, álláskeresési járadékkal és az álláskeresési segéllyel.

Az álláskeresési járadék 2013-ban annak az álláskeresőnek jár, aki az álláskeresővé válás előtti négy évben legalább 365 nap munkaviszonnyal rendelkezett és nem volt táppénzen, valamint nem vált jogosulttá sem baleseti rokkantsági, sem rokkantsági nyugdíjra. Azt is igazolnia kell, hogy munkavállalási szándéka eredménytelen volt, vagyis a munkaügyi központ részéről felajánlott munkahelyek között nem talált megfelelőt. Fontos tudnivaló, hogy a felajánlott munkahely akkor számít elfogadhatónak, ha a munkavállaló egészségi állapota alapján azt el tudja látni és az álláskereső végzettségi és képzettségi szintkének megfelelő.

Az álláskeresési járadék csak rövid időtartamú átmeneti segélyt jelent, ezért a munkát keresőknek és a munkaadóknak egyaránt alaposan meg kell ismerniük ennek szabályait. Azok a munkáltatók, akik olyan pályakezdőt alkalmaznak, akik minimum kilencven nap óta nyilvántartott munkanélküliek és vállalják, hogy foglalkoztatásuk idején olyan munkakörben foglalkoztatják, mely megfelelő tapasztalatszerzést biztosít végzettségüket és képzettségüket illetően, a Munkaügyi Központtól támogatásra számíthatnak.
Tehát összegezve az álláskeresési járadék jellemzőit:

Szponzorált linkek

Ki veheti igénybe?

– aki jelenleg állást keres
– legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik az álláskeresővé válását megelőző 3 évben
– semmilyen munkaviszonya nincsen
– nincs saját vállalkozása, vállalkozói tevékenysége
– munkát szeretne vállalni, de eddig nem talált
– a munkaügyi központban sem kapott megfelelő állásajánlatot

Milyen papírokra van szükség az álláskeresési járadék igényléséhez?

– Személyi igazolvány
– Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
– Tajkártya
– Adó igazolvány
– Iskolai, illetve szakképzettséget igazoló okirat/ok

Az álláskeresési járadék összege :

Az álláskeresési járadék összegét a kérelem benyújtását megelőző négy naptári negyedévben az érintett jogviszonyokban elért – a vállalkozói jogviszony esetén a megfizetett – munkaerő-piaci járulék alapja (a továbbiakban: járulékalap) havi átlagos összegének alapulvételével kell kiszámítani.
A járadék összege a folyósítás teljes időtartama alatt a járadékalap 60 százaléka, amely azonban nem lehet magasabb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegénél.
Ha a járadék számításánál figyelembe vett összeg nem éri el minimálbért, akkor a járadék számításának alapja a fentiek szerint számított összeg 60%-a.

Ha tetszett a cikk, kérjük oszd meg, hogy mások is láthassák!

Leave a comment