Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Hirdetés:

 

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY     

A gyermekvédelmi kedvezmény egy szociális típusú támogatás!  a rendszeres gyermekvédelmi támogatást az adott település jegyzője állapítja meg a jogosultaknak.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, természetbeni támogatásnak, az ingyenes tankönyvnek az igénybevételére.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre történő jogosultság megállapítását a szülő vagy egyéb törvényes képviselő, illetve a nagykorú személy kérheti a lakóhelyén működő önkormányzat jegyzőjénél. A támogatásra való jogosultság 1 év időtartamra kerül megállapításra.

A rendszeres kedvezmény megállapításának kezdő időpontja a kérelem benyújtásának napja.

Annak a gyermeknek állapítják meg a jogosultságát, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át (2013-ban 39.900,- Ft). Akkor is megállapításra kerül a jogosultság, ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos. De a nagykorúvá vált gyermek esetén is, ha megfelel az egyéb feltételeknek. Feltétel az is, hogy a vagyoni helyzet vizsgálatakor az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket.

Szponzorált linkek

A jogosultság a nagykorú gyermek esetében is megállapítható addig, amíg közoktatási intézményben nappali oktatáson tanulmányokat folytat, de legfeljebb 23. életévének betöltéséig, továbbá a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulónak, legfeljebb a 25. életévének betöltéséig.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításához szükséges igazolni a kérelmezőnek a jövedelmét a kérelem benyújtása előtti hónapról. A nem havi rendszeres jövedelemről, illetve vállalkozásból származó jövedelem éves átlagának egy hónapra eső összegét kell figyelembe venni.

A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt, a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét.

Ha tetszett a cikk, kérjük oszd meg, hogy mások is láthassák!

Leave a comment