Vállalkozóvá válási támogatás 2013

Hirdetés:

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása pályázat

A mai gazdasági helyzetben nagyon kevés fiatal meri bevállalni a saját vállalkozás megindításának kockázatát, mivel tartanak a bizonytalanságtól, a megélhetés veszélyeztetésétől. Ráadásul egy kezdő vállalkozások vezetőinek – koruknál fogva – általában nincsenek megfelelő pénzügyi, szakmai és üzleti ismereteik és tapasztalatuk. Egy vállalkozás még akkor sem termel azonnal profitot, ha az előbb felsoroltak mégis rendelkezésre állnak.

Ennek a rétegnek a vállalkozóvá válását támogatja a Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban elnevezésű, TÁMOP-2.3.6.B-12/1. megjelölésű pályázat. Amelynek segítségével jelentősen csökkentők a kockázatok, mivel 90%-os támogatással indítható el a vállalkozást, így az első 8 hónap költségeit jelentős mértékben a támogatásból fedezhető.
Ezt a támogatási összeget visszafizetni nem kell, mivel a vissza nem térítendő támogatások sorába tartozik. Egyéni és társa vállalkozások is igényelhetik, ennek megfelelően tehát korlátolt felelősségű társaság, közkereseti társaság, betéti társaság, egyéni cég és egyéb önálló vállalkozó. A támogatás összege egyéni vállalkozóként vagy mikro vállalkozásként legfeljebb 3.000.000 forint, társas vállalkozások esetében az igényelhető támogatás összege maximum 6.000.000 forint lehet.


A támogatásra azok vállalkozók vagy vállalkozások pályázhatnak, akik részt vettek a TÁMOP-2.3.6.A-12/1. konstrukcióban. A vállalkozás létrehozójára vonatkozó legfontosabb feltétel pedig, hogy 18 és 35 év közötti természetes személy legyen. További feltétel a korcsoporti megkötés mellett, hogy a pályázó többségi tulajdonos nem lehet egy másik vállalkozásban, kisebbségi tulajdonosként azonban pályázhat a támogatásra.
A fentieken kívül a pályázat benyújtásának legfontosabb feltételei a következőek:
• a pályázó nem állhat felszámolási, csőd vagy végelszámolási eljárás alatt,
• a pályázónak nem lehet lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozás;
• a támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe;
• az igénylő rendelkezik és pályázatához csatolt a TÁMOP-2.3.6.A-12/1. konstrukcióban elkészített és jóváhagyott üzleti tervvel, illetve azt ezt jóváhagyó dokumentummal (a támogatás csak azon tevékenységekre vehető igénybe, amelyet az üzleti tervben meghatároztak);
• a pályázónak a Támogatói Okirat kiállításakor a projekt elszámolható költségének 10 %-át kitevő önrésszel kell rendelkeznie.

A támogatás összegét több célra is fel lehet használni, például cégalapításra, eszközbeszerzés, eszközbérlés és ennek járulékos költségeire, a létrehozott új munkahelyre felvett munkavállalók foglalkoztatására, információs technológia-fejlesztés, képzéseken való részvétel költségeinek fedezésére, tanácsadás igénybevételére, adminisztratív tevékenységek költségeinek fedezésére, és anyagbeszerzésre. (A részletes tájékoztatás a pályázati útmutatóban szerepel.)

Fontos változás, hogy a pályázati útmutatóval ellentétben, nem 2013. január 1-jétől, hanem 2013. március 1-jétől van lehetőség a pályázat benyújtására, amelynek elbírálása folyamatosan történik.

Vállalkozóvá válási támogatás

Szponzorált linkek

A vállalkozóvá válási támogatásról a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény rendelkezik. Ez alapján támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek, valamint a rehabilitációs járadékban részesülő személynek, aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról, azaz, aki vállalkozást indít, vagy vállalkozáshoz csatlakozik.
Ebben a támogatási formában azon személyek részére nyújtanak segítséget:
• akit a munkaügyi központ legalább három hónapja álláskeresőként nyilvántart,
• aki rehabilitációs járadékban részesül, és
• aki vállalja, hogy önmaga foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, mezőgazdasági őstermelőként oldja meg.

A vállalkozás indítására vonatkozó támogatásnak jelenleg három formáját lehet igénybe venni.
1. 3 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában: a pályázat célja ebben az esetben, hogy a pályázókat a támogatással ösztönözzék a saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására. A támogatás elnyeréséhez szükséges hogy a pályázó rendelkezzen a beruházás költségének legalább 20 százalékát elérő saját forrással, valamint a támogatás visszatérítése, esetleg a kötelezettségszegés miatti visszafizetése esetére anyagi biztosítékokkal. 500 ezer forinttól 2 millió forint összegig lehet vissza nem térítendő a támogatás, és lehetőség van 20 százalék előleg folyósítására is. További 1 millió Ft visszatérítendő tőkejuttatást, kizárólag a maximális – 2 millió forint – vissza nem térítendő támogatás igénybevétele mellett lehet igényelni. A visszatérítendő tőkejuttatás kizárólag a teljes 1 millió forint igénylése esetén ítélhető meg
2. Legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás. Fontos, hogy a munkabér támogatás csak a vállalkozóvá válás napjától állapítható meg, azaz már rendelkezni kell az egyéni vállalkozói igazolvánnyal, őstermelői igazolvánnyal, vállalkozások esetében a cégjegyzékbe bejegyzéssel, változásbejegyzéssel, viszont ennek összegét nem kell visszafizetni.
3. Vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek támogatása azzal, hogy az a)-b) pontok szerinti támogatások pályázat alapján nyújthatók.

A vállalkozóvá válási támogatás három formája együtt és külön is igényelhető, adható.

Nem támogatható az a pályázó, aki:
• meg nem fizetett köztartozással rendelkezik,
• ugyanannak a vállalkozásnak lesz tagja, melynél álláskeresővé válását, illetve rehabilitációs járadékban, rehabilitációs ellátásban részesülő személy esetében a pályázat benyújtását megelőző 24 hónapon belül alkalmazásában állt, vagy annak a vállalkozásnak tagja volt,
• egy vagy kisszámú megrendelőhöz kötött és jellemzően munkaviszony keretében is ellátható tevékenységi körrel kíván vállalkozást működtetni,
• aki olyan tevékenységi körrel kíván vállalkozást működtetni, amely tevékenységet a pályázat benyújtását megelőző 24 hónapon belül vállalkozás formájában folytatott.

A támogatott személynek szükséges a vállalkozását a hatósági szerződés aláírásának napjától számított három évig fenntartania és, működtetnie. A pályázatokat a lakóhely, illetve a tartózkodási hely szerint illetékes munkaügyi központokhoz lehet benyújtani. A támogatás időtartama és mértéke a megye, illetve a kirendeltség vonzáskörzete munkaerő-piaci helyzetétől függően eltérő lehet.

Ha tetszett a cikk, kérjük oszd meg, hogy mások is láthassák!

Leave a comment