Pályázat minta

Hirdetés:

TÁMOP-OS pályázathoz minta


A pályázatnak tartalmaznia kell legelőszőr annak célját és hátterét, ezen belül minden információnak szerepelnie kell a pályázatban. A részcélokat, ezen belül a  közoktatási intézmények körében a működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltételrendszer és a referencia-intézményi szolgáltatások ellátásához rendelkezésre álló megfelelő számú referencia-intézményi mentor-pedagógus.
Lényeges, hogy a pályázatot benyújtó szerepeljen a pályázók körében a kiírásban felsoroltak szerint.

Egy pályázó egy pályázat keretén belül csak egy feladatellátási hely vonatkozásában pályázhat a TÁMOP-3.1.7-11/1 pályázat keretén belül.  Ha a pályázó intézményen belül több feladatellátási helyre is rendelkezik pozitív előminősítési nyilatkozattal, abban az esetben, feladatellátási helyenként önállóan szükséges beadnia a pályázatot. A lehetőségek szerint egy pályázó legfeljebb nyolc pályázatot nyújthat be a TAMOP 3.1.7-11/1 pályázati kiírásra. 

Elutasítás esetén – amennyiben a beadási határidő még nem járt le – ismét beadható a pályázat. Ezt  a pályázónak a Pályázati adatlapon fel kell tüntetnie.

A pályázat benyújtásának szakmai feltételeinek ismertetésében kerüljön felsorolásra az előminősítési nyilatkozat az intézményi fejlesztési terv és az egyéb szakmai feltételek. 

Szponzorált linkek

A pályázat tartalmában benne  kell lennie a támogatott tevékenységek körének, az elszámolható tevékenységek körének- ezen belül a költségtípusok és a projekt elszámolható költségei arányában számított %-os felső korlátnak, 

A projekt előkészítés költségei és a Projekt menedzsment költségei. A projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek, mindegyikének a pályázatírásban szerepelnie kell.
Ezt követően fontos feltüntetni a célcsoport számára biztosított támogatások és a projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások.


Az egyéb szolgáltatások alatt szerepelnie kell az eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése – ERFA és ESZA közötti átjárhatóság, Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (ÁLTALÁNOS) költség.

A nem elszámolható költségek körébe fel kell sorolni mindazon költségeket, melyek nincsenek szerepeltetve az elszámolható költségek között, és a projekthez közvetlenül nem kapcsolódnak, vagy már a projekt megkezdése előtt keletkeztek, ezek felsorolása itt következzen. 

Az illeszkedési előírásnak (regionális, helyi tervekhez) magába kell foglalnia a Projekt iparági korlátozását, a  Projekt területi korlátozását és a projekt megkezdését.
Ha tetszett a cikk, kérjük oszd meg, hogy mások is láthassák!

Leave a comment