Gyermekvédelmi támogatás

Hirdetés:

Gyermekvédelmi támogatás:

Amennyiben egy család nehéz helyzetbe van lehetőségük van a helyi önkormányzattól igényelni a rendszeres gyermekvédelmi támogatást. A gyermekvédelmi támogatás célja tulajdonképpen az, hogy a gyermekek mind szellemi, mind erkölcsi, mind anyagi oldalon megkaphassanak mindent ami szükséges a fejlődésükhöz.

A gyermekvédelmi támogatásról a gyermekvédelmi törvény nyilatkozik.

A gyermek akkor jogosult a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi legkisebb nyugdíj összegének a 130%-át. Ez 2012-ben 37.050 Ft.

Amennyiben a gyermeket egyedülálló szülő, vagy törvényes képviselő gondozza, vagy tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, esetleg nagykorú gyermek de nappali tanulmányokat folytat a 23. életét még nem töltötte be, akkor az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át.

Előfordulhatnak olyan élethelyzetek, hogy a mindenkori nettó jövedelem és a család hivatalos életkörülményei ellentmondást igazolhatnak. Ebben az esetben a jegyző, vagy a helyi önkormányzat képviselője kérelmezheti az általa fenntartott lakás, az esetleges közös háztartásban élő közeli hozzátartozók tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumokat. Ilyen fenntartási költségek a közüzemi díjak, lakbér, közös költségek, önkéntes biztosítási díj, illetve adó- valamint adó jellegű befizetések. Amennyiben a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmek 70%-át, a valós jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével kerülhet megállapításra.

Szponzorált linkek

A támogatáshoz a vagyoni helyzetet is vizsgálják Ebben az esetben akár a hasznosítható ingatlant (tehát nem azt, amiben életvitelszerűen élnek az igénylők), járművet, vagy vagyoni értékű jog, ami külön külön számítva az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 20 szorosát, 2012-ben 570.000 Ft, vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét, 2012-ben 1.995.000 Ft-ot.

Nem minősül vagyonnak, a már említett életvitelszerűen lakott ingatlan, az az autó, amit mozgáskorlátozott családtag részére van fenntartva, vagy olyan vagyoni jog, ami az általuk lakott ingatlanon állhat fenn. Nem tekinthető hasznosítható ingatlannak haszonélvezeti joggal, vagy elidegenítési tilalom alatt álló forgalomképtelen ingatlan sem.

Amennyiben a gyermek, illetve a család megfelel a feltételeknek, a gyermek jogosult gyermekétkeztetési kedvezményre, pénzbeli támogatásra, ami 2012 évben gyermekenként 5800 forint. A pénzbeli támogatás nyújtható természetben is, így mint tankönyvellátás, tandíj, vagy egyéb kifizetések ellátásra.

Lakhatási támogatás

Jövedelempótló támogatás

Ha tetszett a cikk, kérjük oszd meg, hogy mások is láthassák!

Leave a comment