FIGYELEM! ENNYIBE KERÜLT MA A TAJ KÁRTYA IGÉNYLÉSE >> HA ELVESZETT, HA MEGSÉRÜLT, HA MEGSEMMISÜLT!

Mennyibe kerül a TAJ kártya kiállítása? Hogyan kell megfizetni a díjat?

ingyenes:
az első TAJ kártya kiállítása az azzal nem rendelkező személyek számára,
a név és adatváltozás miatt, valamint
az okmány eltulajdonítása miatti kiadás ingyenes.
3.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni

Ha az újabb TAJ-kártya kiállítására azért van szükség, mert a korábbi kártya elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott, akkor az újabb TAJ kártya kiállításáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek összege 3.000.- forint.
Felhívjuk a figyelmet, hogy illetékbélyeggel nem fizethető meg az igazgatási szolgáltatási díj.

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése az alábbi módokon történhet:
az eljáró járási hivatal számlájára történő átutalással, (Kérjük, hogy átutalás esetén a számlaszámokról érdeklődjön az ügyben eljáró járási hivatalnál!)
vagy a járási hivatal által rendelkezésre bocsátott készpénz átutalási megbízás (sárga csekk) útján,
személyes igénylés esetén – ahol ez a lehetőség rendelkezésre áll – a díjat járási hivatal házipénztárába is be lehet fizetni.
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a TAJ kártya kérelem benyújtásakor – az okmány kiállítását megelőzően – igazolni kell.

Mentesítés méltányosságból az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól méltánylást érdemlő esetben az ügyfél mentesíthető.

A méltányossági eljárás a TAJ kártya-kérelem benyújtása szerinti kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalánál, illetve a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál kezdeményezhető, személyesen vagy postai úton, írásban.

Forrás :http://www.neak.gov.hu

WRITER

 

SZÜLŐK, LEENDŐ SZÜLŐK FIGYELEM! TAJ KÁRTYA ÚJSZÜLÖTTEKNEK >> MUTATJUK A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓKAT!

Hogyan igényelhető TAJ kártya?

Újszülött részére, ha

Magyarországon született, magyar állampolgárságú újszülött
A Magyarországon született, magyar állampolgárságú újszülöttek részére a TAJ kártya kiállítása hivatalból történik, arra vonatkozóan külön kérelmet nem kell benyújtani.

Az újszülött személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerinti adatait a nyilvántartó az anyakönyvezést követően átadja az egészségbiztosítási nyilvántartást vezető Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére.

Fontos megjegyezni, hogy a Magyarországon született, magyar állampolgárságú újszülöttek részére a TAJ kártya kiadása során nem érvényesül az országos illetékesség. Az újszülött lakóhelye szerinti kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatala – Pest megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala – soron kívül, postai úton kézbesíti a TAJ kártyát. A szülő azonban kérheti, hogy a gyermek születési helye szerint illetékes kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatala – Pest megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala – állítsa ki az újszülött TAJ kártyáját.

A legközelebbi kormányhivatal járási hivatala elérhetőségének megadásához kérjük, adja meg lakóhelyének, vagy tartózkodási helyének irányítószámát:

Irányítószám

A járási hivatal hivatalból – a személy és lakcímnyilvántartás adatszolgáltatását követően – soron kívül, legkésőbb 8 napon belül kiállítja, és a gyermek lakóhelyére vagy a szülő külön kérelmében meghatározott címre postai úton megküldi az újszülött TAJ kártyáját.

Nem Magyarországon született, magyar állampolgárságú újszülött?

A TAJ kártya igénylésének szabályai a nem Magyarország területén született magyar állampolgárságú újszülöttek esetén eltérnek a hazánkban született újszülöttekétől.

A külföldön született újszülöttek esetén szükséges a magyarországi anyakönyvezési eljárás lefolytatása, amelynek lezárását követően a magyarországi lakcímkártya birtokában igényelhető az újszülött részére a TAJ kártya bármely kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalánál, illetve a főváros és Pest megye esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál az igénylőlap kitöltésével.

A legközelebbi kormányhivatal járási hivatala elérhetőségének megadásához kérjük, adja meg lakóhelyének, vagy tartózkodási helyének irányítószámát:

Irányítószám

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a magyar állampolgárságú újszülött nem Magyarországon született, akkor az ügyintézési határidő a kérelemnek a kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalához, – Pest megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalához – történő megérkezését követő naptól számított 21 nap.

Magyarországon született nem magyar állampolgárságú újszülött

A Magyarországon született, nem magyar állampolgárságú gyermeket születése után az állampolgársága szerinti államban kell anyakönyvezni, és az okmányokkal való ellátását, illetve a magyarországi lakóhely létesítését követően igényelhető a TAJ kártya.

Amennyiben a nem magyar állampolgárságú újszülöttnek nincs magyarországi lakóhelye, mert hazánkban csak tartózkodási hellyel vagy szállásbejelentővel rendelkezik, akkor megállapodás megkötése révén válhat jogosulttá az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, illetve – 24 havi járulék megfizetését követően – TAJ kártyára.

Amennyiben az anya Magyarországon biztosított, az újszülött az anya TAJ kártyájának használatával jogosult egészségügyi szolgáltatásra a születést követő második hónap utolsó napjáig.

Forrás: http://www.neak.gov.hu