Elképesztően jó pályázat hajléktalan embereknek és segítőiknek! Anyagi támogatás!

Elképesztően jó pályázat hajléktalan embereknek és segítőiknek! Anyagi támogatás!

Pályázati felhívás és útmutató

(Restart 8.)

A Van Esély Alapítvány újra pályázatot hirdet hajléktalan emberek és segítőik számára a hajléktalanságból való kilépés egyéni útjainak szakmai és anyagi támogatására, valamint az ehhez szükséges források előteremtésére közösségi adománygyűjtés keretében. Pályázni minden eddiginél egyszerűbb, csupán az új, egyszerűsített pályázati adatlap kitöltése szükséges!

A program célja:
A Van Esély Alapítvány célja, hogy anyagi forrásokkal és egyéni segítőmunkával támogasson hajléktalan / megoldatlan lakhatási helyzetű embereket a hajléktalanságból való kikerülés elérésében. Programunk arra törekszik, hogy a kiútkeresésben azokat a mozzanatokat támogassa, melyek mérhető lépést, illetve a későbbiekben minőségi változást jelenthetnek a hajléktalanság elhagyásában.

Pályázati felhívásunk célja hajléktalan embereknek és segítőiknek együttes, szakmai és anyagi támogatása egy-egy konkrét, a hajléktalan ember életében előrelépést jelentő cél (pl. szakképzés elvégzése, munkaeszköz beszerzése) elérésében legalább fél éven keresztül. A program anyagi hátterét a média eszközeit is felhasználó közösségi adománygyűjtéssel fedezzük majd, melynek egyénre szabott lebonyolítását a Zöld Pók Alapítvánnyal közösen, szintén jelen pályázati program részeként hajtjuk végre.

A program előzményei:
A Van Esély Alapítvány 2000 óta rendszeresen ír ki pályázatokat szociális munkások és hajléktalan / lakhatási problémákkal küzdő ügyfeleik részére. Alapítványunk az elmúlt 14 évben mintegy 200 olyan személyre szabott programot támogatott, melyek a pályázó saját tervei alapján segítették a hajléktalanságból való kijutást.
Programunkban hajléktalan emberek és segítőik közösen, egy maguk választotta beruházási céllal pályáztak hozzánk. Alapítványunk átlagosan 100 000 Ft értékben támogatta ezeket a terveket, valamint a támogatottal és segítőjével egy féléves időszakra szerződött, mely alatt nyomon követte, és szakmai eszközökkel segítette a program megvalósulását. Támogatásunk egyik esetben sem segély, hanem beruházás jelleggel került felhasználásra: a “hal helyett hálót” elve szerint jellemzően képzési lehetőségeket, munkaerő-piaci előrelépést segítő programokat, munkaeszköz vásárlást, vagy ehhez kapcsolódó kiadásokat finanszíroztunk, azaz arra törekedtünk, hogy pályázóink maguk váljanak képessé a továbblépésre, a hajléktalanság elhagyására.


2013-ban a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával, a Zöld Pók Alapítvány non-profit médiaműhelyével közösen kísérleti modellprogramot indítottunk el: pályázati rendszerünkbe a közösségi média, és a közösségi adománygyűjtés eszközeit beépítve, a programokban kitűzött célok bemutatásával gyűjtöttük össze a megvalósításhoz szükséges forrást. A program keretében nyertes pályázónkkal bemutatkozó kisfilmet készítettünk, melynek segítségével internetes kampányt és közösségi adománygyűjtést szerveztünk. Kísérletünk várakozáson felüli eredményt hozott: a kisfilm (megtekinthető itt – http://indavideo.hu/video/Az_onallosag_ara) közzétételétől számítva 11 órán belül összegyűlt a szükséges 150 000 Ft. A gyűjtésben összesen 51 ember tett átlagosan 3000 Ft értékű felajánlást.

(További híradások a korábbi gyűjtés kapcsán: http://444.hu/2014/01/04/harommillio-embert-fenyeget-az-otthontalansag, illetve http://www.mentesmaskent.blogspot.com)

A filmben szereplő támogatott, Péter féléves programja azóta sikerrel zárult. Alapítványunk a Zöld Pók Alapítvánnyal közösen, a Norvég Civil Támogatási Alaptól elnyert támogatás segítségével 2014 szeptemberétől másfél éven keresztül folytatja a programot, és 10 hajléktalan ember számára teszi lehetővé az adománygyűjtésben való részvételt, valamint az egyéni célok megvalósítását.

A program részletei:
Jelen pályázatunkban és a következő hónapokban várható további pályázati lehetőségeink során összesen még négy hajléktalan ember egyéni adománygyűjtő kampányát kívánjuk megvalósítani. A kampány során a pályázó bemutatására, céljainak ismertetésére 4-6 perces videofilm, vagy fotó-portrésorozat és szöveges bemutatkozás készül, melyet az alapítvány a közösségi médiában, valamint további internetes felületeken terjeszt.

A pályázati program természetesen nem csak az adománygyűjtést, hanem a megcélzott program féléves megvalósulását is magában foglalja, azaz alapítványunk gyakorlata szerint a pályázatban megjelölt konkrét, személyes beruházáshoz nyújtunk támogatást, és a program féléves megvalósítását kísérő, intézmény-független segítőmunka tiszteletdíját, és szakmai hátterét biztosítjuk.

A pályázók köre:
Felhívásunkra olyan hajléktalan / megoldatlan lakhatási helyzetű emberek számára lehet pályázatot benyújtani, akik:
– a hajléktalanságból való kikerülést, vagy az életükben komolyabb előrelépést célzó, konkrét célokkal rendelkeznek, mely legfeljebb 150 ezer forintos forrásból, valamint fél éves intenzív szociális munkás segítséggel megvalósítható,
– vállalják, hogy egy internetes adománygyűjtő kampány során mutatják be történetüket és személyes céljaikat,
– hozzájárulnak, hogy az adományokból megvalósított programot a Van Esély Alapítvány kövesse, és annak eredményeiről beszámoljon adományozóinak.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a nyilvánosságban való megjelenés annak előnyei, a pozitív visszajelzések mellett nem várt feszültségekkel és nehézségekkel is járhat, ezért alapítványunk pályázati partnerünkkel, a sajtómegjelenésekben tapasztalt Város Mindenkié Csoporttal közösen igyekszik minél teljesebb személyes segítséget biztosítani a program résztvevői részére annak érdekében, hogy fel legyenek készülve a nyilvános szerepléssel együtt járó helyzetekre. Ugyanezen célból már a nyilvánosságra kerülő média-anyag elkészítése során fokozott figyelemmel kísérjük a támogatott személy szempontjait, érzékenységét, kéréseit, melyeket a teljes kampány során szem előtt tartunk.

Az egyéni adománygyűjtő kampányban természetesen előre nem látható, így nem garantálható, hogy elegendő forrás érkezik be a programban résztvevők számára. Amennyiben az adománygyűjtő kampány csak részben sikeres, alapítványunk törekszik más forrásokat is felkutatni, és azokból kiegészíteni a befolyt adományokat.

A pályázat benyújtása:
Pályázatunkon a pályázati adatlap kitöltésével lehet részt venni. A pályázati adatlapot a lehető legrészletesebben kell kitölteni úgy, hogy az tartalmazza a hajléktalan ember életútját, jelen helyzetének, hajléktalanná válásának körülményeit, a pályázott projekt célját és költségeit, a megvalósítás lépéseit tartalmazó egyéni esetkezelési tervet (melyben szerepelnek az ügyfél előrejutásával, esetleges státusváltásával kapcsolatos konkrét lépések), valamint a segítő saját szerepére vonatkozó elképzeléseit. Ezeknek módjára vonatkozóan az alapítványnak nincsenek megkötései: a tervezést teljes egészében a segítő és ügyfele határozza meg közösen megtervezett pályázatukban.

A pályázatok beadásának határideje: 2015. június 15., hétfő, 24h.

A programban elnyerhető összeg pályázatonként: minimum 50 000, maximum 150 000 Ft.

A program időtartama: legfeljebb 6 hónap.

Az Alapítvány az elnyert összegeket az adott pályázati program által megkövetelt ütemben bocsátja a támogatott rendelkezésére. Indokolt esetben a támogatás egy összegben is megkapható.
A pályázati felhívásról további információ, valamint pályázati tanácsadás munkaidőben kérhető a 06-20/587-2380-as telefonszámon, illetve a vanesely@yahoo.com e-mail címen.
1. Támogatható célok:
– Bármilyen, igazolható végeredménnyel (bizonyítvány, igazolás, tanúsítvány stb.) végezhető képzés költségei (tandíj, tankönyvek, stb.). Megkezdett tanfolyamok esetében csak akkor nyújtunk támogatást, ha a képzés modulrendszerű és igazolhatóan egy vagy több modul elvégzése történik meg az általunk nyújtott támogatásból. (Természetesen iskolarendszerű képzés befejezésére is lehet pályázni, ha az belefér a támogatási időbe.)
– Bármilyen, a pályázó hajléktalan ember munkaerő-piaci helyzetét javító beruházás (pl. munkaeszköz vásárlás, önfoglalkoztatás, jövedelem-kiegészítést célzó beruházás költségei stb.).
– Önálló lakhatás segítését célzó projekt költségei: albérleti támogatás csak abban az esetben kérhető, ha ezzel párhuzamosan más, a fenti két támogatható cél valamelyike is megvalósul a projekt részeként, azaz kizárólag albérleti támogatásra pályázni nem lehet.
– Utazási költséget csak valamely képzéssel, munkaerő-piaci helyzet javítását célzó projekttel közvetlenül összefüggően finanszíroz az alapítvány (pl. munkába való eljutáshoz, képzésre való eljutáshoz stb.).
– Megélhetési költségeket az alapítvány alapvetően nem támogat. Kizárólag olyan esetekben van erre mód, ha az a projekt során rövid, jól lehatárolható ideig, és indokoltan szükséges, pl. munkába-állás esetén az első fizetésig tartó időszak költségei, ha azok más forrásból nem biztosíthatók.

2. A pályázat elnyerésének feltételei:
A támogatott hajléktalan ember:
– Vállalja, hogy rövid, on-line felületeken terjesztett kisfilmben, vagy (az alapítvány kuratóriumának döntése alapján) fotó-portrésorozat és szöveges bemutatkozás keretében mutatja be személyes céljait,
– Hozzájárul, hogy az adományokból megvalósított programot a Van Esély Alapítvány kövesse, és annak eredményeiről beszámoljon adományozóinak.
A sikeresen pályázó szociális munkás, segítő:
– A program ideje alatt havonta írásos beszámolót juttat el az alapítványhoz a folyósított összeg felhasználásáról, és a pályázati program aktuális helyzetéről.
– Vállalja ügyfele folyamatos támogatását abban, hogy a pályázati program elérje célját. Ennek érdekében vállalja, hogy a projekt ideje alatt legalább hetente egyszer segítő beszélgetést folytat ügyfelével, és ezek tapasztalatait a havi beszámoló részeként leírja. Az alapítvány havi bruttó 10 000 Ft szociális gondozói díjat fizet a pályázó szociális munkásnak a projektben végzett munkájáért.
– A projekt végén részletes esetleírásban számol be arról, hogy a megvalósított projekt hogyan járult hozzá ügyfele önálló egzisztenciájának megteremtéséhez.
– Vállalja, hogy külön díjazásért (bruttó 35 000 Ft) 3 üléses életútinterjút készít ügyfelével és azt gépelve, elektronikus formában az Alapítvány rendelkezésére bocsátja. A mélyinterjú elkészítéséhez az alapítvány szakmai segítséget és írásbeli segédanyagokat ad a szociális munkásoknak.
– Vállalja, hogy részt vesz az alapítvány által szervezett esetmegbeszélő csoportokon.

3. A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat egy fordulós, és az új, egyszerűsített pályázati adatlap részletes kitöltésével lehet pályázni. Indokolt esetben az Alapítvány Kuratóriuma a végleges döntés előtt tisztázó kérdéseket tehet fel a pályázók felé.
A pályázat beadási határideje: 2015. június 15., hétfő, 24h.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatokat kizárólag e-mailben, a vanesely@yahoo.com címen lehet benyújtani. Postai úton való beküldés nem lehetséges!

Formai elvárások:
– A megküldendő dokumentumok:
Pályázati adatlap: a pályázati adatlapot word (vagy odt) formátumban, valamint az aláírások láthatósága érdekében szkennelt formátumban is meg kell küldeni.
– A pályázati adatlapot elektronikusan kell kitölteni (az adatlap sorai szükség szerint bővíthetők).
– Kérjük, a program megtervezésekor fordítsanak figyelmet az alábbiakra:
– személyre szabott legyen a projekt, azaz építsen a pályázó ügyfél korábbi tapasztalataira, tudására, készségeire;
– a jelenlegi helyzetében elérhető, reális célkitűzést fogalmazzon meg;
– képes legyen változást elindítani a pályázó életében;
– jelenjenek meg a projekt megvalósításának kockázatai, ezek kezelése;

Egyéb tudnivalók:
– Az alapítvány minden pályázót e-mailben értesít a beérkezett pályázatról. Kérjük, hogy ha a beküldött pályázat befogadásáról 2 munkanapon belül nem kap visszajelzést, jelezze felénk!
– Az alapítvány kuratóriuma a pályázat beadási határidejét követő 15 napon belül hozza meg döntését, melyről szintén elektronikus úton küld értesítést.
– A nyertes pályázókkal az alapítvány háromoldalú (ügyfél, segítő, alapítvány) együttműködési megállapodást köt, melynek mintáját felhívásunkhoz mellékeljük.
– A nyertes projektek egyes adatait (pályázó segítő neve, elnyert támogatás célja és összege) az alapítvány a honlapján közzé teszi.
– A projekt során készült esetleírásokat és interjúkat az alapítvány a honlapján és más szakmai kiadványaiban – anonimizált formában, a szerzővel való egyeztetést követően és a szerző megjelölésével – felhasználhatja.

A pályázati felhívásról további információ, valamint pályázati tanácsadás munkaidőben kérhető a 06-20/587-2380-as telefonszámon, illetve a vanesely@yahoo.com e-mail címen.

http://www.vanesely.hu/palyazat.html

Forrás : www.vanesely.hu

 

Új pályázat vállalkozóknak – Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Új pályázat vállalkozóknak – Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

FELHÍVÁS
Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására
A felhívás címe:
Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Magyarország Kormányának Felhívása a mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása érdekében.
A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását, a külföldi üzleti partnerrel, külkereskedelmi kapcsolatokkal rendelkező KKV-k számának növelését. A cél elérését a Kormány mikro-, kis- és középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
– A benyújtott támogatási kérelmeket azok benyújtásától számított 30 nap alatt elbírálja.
– A Felhívás feltételeinek megfelelő legjobb projekteket 1,5 millió Ft – 20 millió Ft közötti, vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A támogatási kérelmet benyújtó vállalkozások az együttműködés keretében vállalják, hogy:
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása, a vállalkozások külpiacra lépésének elősegítése, mint cél eléréséhez.
– legalább a projekt elszámolható költségeinek 50%-át önrész biztosításával finanszírozzák.


1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása. Felismerve a vállalkozások számára szűkösen rendelkezésre álló pénzügyi-, humán- és információs erőforrásokat a mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenését támogató Felhívás a vállalkozások külpiacra lépését kívánja elősegíteni a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása által.
A Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.
A Felhívás a magasan feldolgozott terméket előállító iparágakban tevékenykedő, az egyedi, magas hozzáadott értékű szolgáltatást nyújtó, illetve az olyan vállalkozásokat célozza meg, amelyek valamely korszerű technológia átadására irányuló projekteket valósítanak meg. A Felhívás által a vidéki mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása is megvalósulhat, amely a vidék megtartó erejének növelését és ezáltal gazdaságfejlesztést eredményezhet.
A vállalkozások külföldi piacokra kijutását elősegítő Felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében. Mindezen célok eredményeként megvalósulhat a mikro-, kis- és középvállalkozások exportképességének és versenyképességének növekedése, a helyi, nemzeti és nemzetközi hálózatokba történő bekapcsolódása, a szomszédos országokkal való együttműködések fejlődése, valamint a régióval folytatott külkereskedelmi tevékenységek fejlődése is. A projektek által teremtett új munkahelyek révén nőhet a foglalkoztatás is.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 Mrd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma 550-600 db.
1.3. A támogatás háttere
Az Európai Bizottság 2015. február 13-i határozatában elfogadta a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot, amely a hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelt célként jelöli meg a vállalkozások növekedési potenciáljának javítását, gazdasági teljesítményének erősítését.
Jelen felhívást az Európai Bizottság által 2015. február 13-án elfogadott Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a 1173/2015. (III. 24.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06-40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük az alábbi feltételeknek:
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása:
A Felhívás támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
a) Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel – önállóan támogatható tevékenység
b) Külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható tevékenység A 3.1. a) és 3.1. b) pontokhoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatók:
c) Piacra jutás támogatása – önállóan nem támogatható
d) Információs technológia-fejlesztés – önállóan nem támogatható
e) Tanácsadás igénybevétele – önállóan nem támogatható
f) Piackutatás elkészítésének költsége – önállóan nem támogatható
g) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége – önállóan nem támogatható
h) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége – önállóan nem támogatható

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉLEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
1. mikro-, kis- és középvállalkozások
a) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,
b) melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.
c) melyek fejlesztése az 1. számú szakmai mellékletben (“Ágazati fókusz”) foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, illetve amennyiben fejlesztésük a 74.10 Divat-, formatervezés tevékenységhez kapcsolódik, akkor a piacra vitt termék gyártására vonatkozóan együttműködési megállapodással rendelkeznek az “Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységet végző hazai vállalkozással.
2. jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
b) egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
c) szövetkezet
A támogatást igénylőnek az 1.) pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF 2. – Kizáró okok – fejezetében szereplő feltételeken túl, az alábbi szempontok bármelyikének teljesülése esetén nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:
a. amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
b. amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalata nem rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele;
c. amely jelen projektjének igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételnek) az 50%-át;
d. amely jelen projektjének igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét;
e. amelynek nem volt export árbevétele az előző két lezárt üzleti év beszámolói alapján; f. amely a támogatást harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez kívánja felhasználni, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás. A kereskedelmi vásárokon való részvétel, illetve egy új, vagy már meglévő terméknek egy új piacra történő bevezetéséhez szükséges tanulmányok vagy tanácsadói szolgáltatások költségeire adott támogatások általában nem jelentenek a fentiek szerinti exporttámogatást;
g. amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;
h. amely azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez kívánja felhasználni;
i. amely vállalkozás mezőgazdasági vállalkozásnak minősül – azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek nettó árbevételének vagy adóalapba beszámított bevételének több, mint 50%-át TEÁOR szerinti mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: 01.11-03.22) teszi ki;
j. amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos beruházásokra irányul;
k. amely azt ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi árufuvarozás keretében használandó teherszállító jármű vásárlására használja fel;
l. amely vagy amelynek a 651/2014 EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozása ezen Felhívás keretében, adott naptári évben már részesült támogatásban;
m. amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
n. amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget;
o. amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;
p. amely a versenyképtelen szénbányák bezárásához nyújtható támogatásról szóló 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó vállalkozásnak minősül,
q. akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezné;
r. amely azt a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására használja.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a) A támogatási kérelmek benyújtása 2015. június 22-től 2017. június 22-ig lehetséges.
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.
c) Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelemhez csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.
d) Amennyiben a támogatást igénylő a GINOP-1.3.1-15 jelű Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási kérelem az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát követően vagy a következő naptári évben nyújtható be. A Felhívás keretében támogatásban részesülő két projekt leszerződött összköltsége nem lehet több, mint 30 millió Ft, és 20 millió Ft-ot meghaladó összesen megítélhető támogatási összeg esetén 1 fő munkahelyteremtés kötelező vállalása szükséges.
A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1. A támogatás formája
A jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt javaslat maximális összköltsége
Jelen Felhívás keretében a projekt javaslatok elbírálása egyszerűsített eljárásrend keretében történik, mely alapján a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 150 000 000 Ft lehet.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 500 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a.
c) Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 000 000 Ft-tal szorzott összegét.

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy a Felhívást a jogszabályi környezet alakulásának megfelelően indokolt esetben módosítsa.
Az Irányító Hatóság fenntartja magának a jogot, hogy jelen Felhívást jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy lezárja, amelyről az Irányító Hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé honlapján, a http://www.szechenyi2020.hu oldalon.

Forrás : www.pafi.hu