Ezek az adókedvezmények járnak dolgozóknak, munkahelyeknek! Érdemes ismerni őket!!!

Ezek az adókedvezmények járnak dolgozóknak, munkahelyeknek! Érdemes ismerni őket!!!

Munkahelyvédelmi adókedvezmények

A 2012-ben indult el a  „Munkahelyvédelmi Akcióterv” néven ismert  kormányzati program, amelynek az a  célja, hogy támogassa  azon munkavállalók elhelyezkedését, akik a munkaerő-piacon élethelyzetük vagy életkoruk  miatt hátrányos helyzetben vannak. Jelenleg is elérhetőek ezek az adókedvezmények.

A munkáltatóknak 2013-tól érhetőek el a kedvezmények

A KSH adatai szerint folyamatos javulást mutatnak  Magyarország munkaerő-piaci jellemzői. Meghaladja a 4.200.000 főt a foglalkoztatottak száma, ez pedig  majdnem  65%-os foglalkoztatottsági szintet jelent. A lakosság egyes rétegeit a kedvező tendencia igencsak  eltérő mértékben érinti. Magyarországon is elmaradnak az átlagtól munkaerő-piaci adati más-más okokból:

– a kisgyermekes anyukák (13.%),

–  a 25 év alattiak (25.7%),

– az 55 év felettiek (55.8%),

– és az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők (33.9%).

Ennek oka az lehet , hogy az elhelyezkedési esélyeket fokozottan érintő körülményeknek számítanak:

 • a munkaerő-piactól való távollét,
 • a fokozott munkajogi védelem,
 • a képzettség és esetlegesen a képességek hiánya.

Az  utóbbi kategóriába tartozó személyek képezik nagy általánosságban a közfoglalkoztatotti réteg nagyobbik részét. Kifejezetten fontos ezeknél a rétegeknél a  munkaerő-piaci helyzetének javítása. De ezt a problémát kívánja megoldani a „Munkahelyvédelmi Akcióterv” néven 2012-ben elindított kormányzati program, amely a munkáltatóknak nyújt adókedvezményeket, ha ebből a rétegből választanak munkavállalót.

 

 1. Alacsony képzettségű munkavállaló foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény

 

Az országos átlagnak  a fele,  az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők foglalkoztatási rátája. Nem csak  a foglalkoztatási rátájuk kedvezőtlen, hanem az ebbe a kategóriába tartozók egyben a munkaerő-piac legkiszolgáltatottabb rétegét  képezik. Azért támogatja az állam a foglalkoztatásukat, hogy javítson a hátrányos helyzetükön. A munkáltatók adókedvezményt vehetnek igénybe  a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után. A támogatás  mértéke a bruttó munkabér, de maximum  100.000 forintnak nak a , 14,5%-a, ami 14.500. forintot jelent havonta  munkavállalónként. A munkáltató az adókedvezmény összegét havonta külön-külön érvényesítheti munkaviszonyonként, munkavállalónként. Abban az esetben nem érvényesíthető az adókedvezmény, ha a munkavállaló csak részben tölt be ilyen munkakört az adott hónapban.

 1. Pályakezdők és nyugdíj előtt állók foglalkoztatásának a támogatása

Szintén 2013. január 1. napjától támogatja az állam a 25 év alatti és az 55 év feletti munkavállalók foglalkoztatását. A munkáltató szélesebb körben érvényesíthet adókedvezményt azoknak a 25 év alatti munkavállalók munkavállalóknak az esetében, akik legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkeznek. A foglalkoztatás első két évében a támogatás  mértéke havonta a bruttó munkabér 27%-a,  de legfeljebb  27.000 forint. A NAV-tól kért igazolással támasztható alá a munkaviszony hossza. Valamivel alacsonyabb,  a több mint 180 nap munkaviszonnyal rendelkező 25 év alatti és az 55 év feletti munkavállaló foglalkoztatása esetén az adókedvezmény, ilyen esetben a támogatás  mértéke havonta a bruttó munkabér 14.5%-a lehet, de legfeljebb  14.500 forint. Amikor a munkavállaló betölti a 25., illetve 55. életévet, a kedvezmény az egész hónapra nézve érvényesíthető abban a hónapban, és   a második év lejártakor is.

 1. Tartósan álláskereső személyek foglalkoztatása

Alapszabálya a munkaerő-piacnak, hogy az elhelyezkedési esélyek folyamatosan romlanak, a munkaerő-piactól való távollét időtartamának a növekedésével. Ezért kiemelten fontos a tartósan álláskereső személyek elhelyezkedésének is az  állami támogatása. A törvény szerint az tekinthető , tartósan álláskeresőnek, akit   legalább 183 napig álláskeresőként nyilvántartott az állami foglalkoztatási szerv,  a foglalkoztatást megelőző 275 napon belül. Az a munkáltató szintén adókedvezményt vehet igénybe , aki  tartósan álláskereső személyeket foglalkoztat. A foglalkoztatás első két évében ennek a  mértéke a  havi bruttó munkabér 27%-a, de  legfeljebb  27.000 forint,  a 3. évben a havi bruttó munkabér 14.5%-a, de  maximum 14.500 forint. Fontos, hogy a munkáltató a  kedvezményt az állami foglalkoztatási szerv által, a feltételek fennállását igazoló, és  az álláskereső személy kérelmére kiállított igazolás birtokában érvényesítheti csak.

 

 1. Anyasági ellátásban részesülő munkavállaló foglalkoztatásának a támogatása

Adókedvezményt vehet igénybe az a munkáltató,  aki  gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás vagy gyermeknevelési támogatás (együtt : anyasági ellátás) folyósítása alatt vagy folyósításának megszűnése után álló személyt munkaviszonyban foglalkoztat. A kedvezmény mértéke a gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesült vagy részesülő munkavállalót bruttó munkabérének 27 %-a , de maximum  100 ezer forint, a foglalkoztatás első két évében, majd a foglalkoztatás harmadik évében a 14,5 %-a. Amennyiben a munkavállaló családi pótlékra szülőként jogosult, legalább három gyermekre tekintettel és gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesült vagy részesül, vagy gyermeknevelési támogatásban részesült vagy részesül, akkor az első 3 évben az igénybe vehető kedvezmény mértéke a havi, bruttó munkabér 27%-a, de maximum 27.000 forint, a rá következő 2 évben a bruttó bér 14.5%-a, de maximum 14.500 forint. A kedvezmény ebben az esetben  5 évig vehető igénybe.

Fontos tudni, hogy a kedvezményt a munkáltató:

 • az anyasági ellátások folyósításának megszűnését követő hónaptól számított 45. hónap, legfeljebb 3 évig
 • hosszabbított jogosultság esetén a 69. hónap végéig, legfeljebb 5 évig érvényesítheti.

A folyósítás megszűnésének hónapjának  az a hónap tekinthető, amelyre a munkavállalót megillette utoljára az anyasági ellátások valamelyike. Abban az esetben, ha az anyasági ellátások közül több is megillette a munkavállalót,akkor  a határidőt a legutolsó anyasági ellátás folyósításának megszűnésétől kell számítani. A munkáltatónak hatósági okirattal igazolnia kell a kedvezményre való jogosultságot.

 

Egyéb kedvezmények

 

Szakképzési hozzájárulásuk vonatkozásában is kedvezményt érvényesíthetnek a fenti kört foglalkoztató munkáltatók. Az erre vonatkozó  szabályok:  a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvényben találhatóak. az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 2011. évi CLVI. törvényben találhatóak meg : az egyes adókedvezmények, valamint igénylésüknek a szabályai.

FOrrás : http://www.jogiforum.hu

 

FIGYELEM! Ennek a banknak az ügyfelei november 1-től mindannyian OTP ügyfelek lesznek! Új számlaszámot és bankkártyát kapnak mindannyian! MUTATJUK A TEENDŐKET!

FIGYELEM! Ennek a banknak az ügyfelei november 1-től mindannyian OTP ügyfelek lesznek! Új számlaszámot és bankkártyát kapnak mindannyian! MUTATJUK A TEENDŐKET!

 

November 1-jén lesz az átállás, mutatjuk a tennivalókat

Az AXA Bank ügyfelei a napokban kapják kézhez azt a levelet, amelyben arról kapnak tájékoztatást, hogy az OTP Bank ügyfeleivé válnak 2016. november 1-jétől. Számukra fontos változások jönnek teljsen új számlaszámot és bankkártyát  kapnak. Idén februárban jelentette be az OTP Bank, hogy az AXA Bank magyarországi üzletágát megveszi.

Augusztus 18-án kelt, postán küldött tértivevényes levelében tájékoztatja ügyfeleit arról Az AXA Bank,  hogy 2016. november 1-jével átadja az OTP Bank-nak a bank- és betétszámla, valamint a Tartós Befektetési Számla Szerződéseket. Az ügyfelek a tájékoztatót a napokban kapják kézhez, ezt ajánlott nagyon alaposan átolvasni. Fontos változások jönnek akkor is, ha elfogadják az új feltételeket, és akkor is, ha nem, a továbbiakban  mindenkinek lesz tennivalója.

Az üzletág-átruházás novembertől magában foglalja az AXA Bank lakossági hitel és megtakarítási, valamint vállalati területét, és  a bank alkalmazottainak átvételét is.

Új számlaszámok jönnek

 

Azoknak az ügyfeleknek, akik elfogadják azt a lehetőséget, hogy az OTP-hez kerülnek, először csak annyi a dolguk, hogy ellenőrzik az adataikat, és ha valamelyik  már nem aktuális, akkor bejelentik a változásokat. Új, az OTP Bank által képzett számlaszámot kapnak azok az  AXA-ügyfelek, akiknek a szerződései átkerülnek az OTP Bankhoz. október 31-én éjfélkor megszűnnek.2016 október 31-én éjfélkor megszűnnek az  AXA bankszámlaszámok,  ezért még októberben egy üdvözlőcsomagot küld az OTP Bank, itt az új bankszámlaszámot is közli.

Nem kell aggódni, mert az OTP Bank biztosítani fogja:

 • hogy november 1. után is megérkezzenek a jelenlegi AXA bankszámlaszámokra indított utalások,  a korábbi AXA Bankos számlaszámok párjaként megnyitott és vezetett OTP Bankos számlaszámokra.
 • és azt is, hogy az onnan indított utalások is elmenjenek.

Ugyanakkor vízválasztónak számít  az október 31. éjfél, ezért az  e dátum előtti és utáni időszakra fogják osztani az esetleges problémák megoldását vagy a reklamációkat, és majd ettől függően kell egyik vagy másik bankhoz fordulni az ügyfeleknek.

A tájékoztatóban az szerepel, hogy a következő  tranzakcióknál biztosítják, hogy még a régi számlaszámmal is működjenek a jóváírások és utalások november 1-je után is:

 • forint vagy deviza átutalási megbízások,
 • postai készpénzbefizetések,
 • hatósági átutalási megbízások,
 • átutalási végzések,
 • beszedési megbízások.

Technikailag működni fog november 1-je után is a régi bankszámlaszám, de  mindenkinek azt javasolják, hogy az új számlaszámról majd értesítse partnereit.

A számlák nevei is megváltoznak

 • Az eddig OKÉ 1 és OKÉ 2 néven ismert számlák helyett az OTP Bank majd  az OKÉ 5 számlát kínálja ,
 • az OKÉ 3 és OKÉ 4 helyett pedig bekerül a kínálatba  az OKÉ 6 bankszámlacsomag.

A részletes feltételeket az ügyfelek már most megismerhetik,  nem kell  többet fizetniük, mint eddig, sőt egyes esetekben még könnyítést is jelent majd az új számlacsomag árazása. Például az OKÉ 1 és OKÉ 2 számáknál  a két korábbi számla közül a kedvezőbb feltételű les az OKÉ 5 minden díjának mértéke.

 • Az OKÉ betétszámla helyett érkezik  az OKÉ 7,
 • Diákszámla pedig új néven  ,OKÉ Junior számaként kerül be a kínálatba majd az OTP-nél,
 • a Manószámlások is  szintén OKÉ Juniorosok lesznek.
 • a régi feltétellel futnak a lekötött betétek egészen a lejáratig, utána már csak az OTP Bank által kínált feltételekkel lehet majd lekötni.

 

A vállalkozói számlaszámok szintén  megváltoznak, de a cégeknek nem lesz semmilyen  teendőjük ezzel kapcsolatban, mert az OTP Bank végzi el a közhiteles cégnyilvántartásban feltüntetett pénzforgalmi számlaszám változásának bejelentését. A CÉGES  partnereket azonban feltétlen  érdemes  értesíteni az új számlaszámról.

 

Új bankkártyák  jönnek

Új bankkártyát küld az ügyfelek részére október 26-ig az OTP Bank, és addig megküldi az elektronikus csatornákhoz tartozó azonosítókat is. Az AXA-s bankkártya október 31-ig érvényes lesz,de ettől függetlenül azt javasolja ügyfeleinek a bank, hogy az átállás idejére  a biztonság kedvéért gondoskodjanak készpénzről maguknak. November 1-jétől pedig már az új  az OTP-s kártya és számla működik. Szintén csak október 28-ig működik az iBanq2 és a MobilisOKÉ is, ezért azt javasolja az AXA ügyfeleinek, hogy még október 28-a előtt az iBanq2-ben betöltött valamennyi számlakivonatot mentsék el, és őrizzék meg.

Az AXA Standard MasterCard kártya helyébe lép  az OTP Bank a dombornyomott, MasterCard Standard OKÉ elnevezésű bankkártyája, és  az AXA World MasterCard tulajdonosok pedig az OTP Multipont MasterCard Prémium OKÉ típusú bankkártyát kapják kézhez. Vállalati bankkártyák  esetében az OTP Bank az AXA Business MasterCard helyett OTP Bank MasterCard Üzleti OKÉ elnevezésű bankkártyát bocsát ki. Természetesen, ha az ügyfélnek érvényes  bankkártyája van, akkor  díjmentesek lesznek az új kártyák. Új PIN kódot is kapnak az ügyfelek, a PIN kódot  az OTP ATM-en keresztül változtathatják meg, de ez már pénzbe kerül.

Aki  nem akar OTP-ügyfél lenni, az a személy minden akadály nélkül, azonnali hatállyal, díjmentesen felmondhatja a számláját.

Forrás  : http://www.azenpenzem.hu